Om Pictures Of Nothing


Pictures Of Nothing??

Strukturer, förfall och rost i tillfällig komposition. Slumpens geometri, tillfällighetens arkitektur såväl som den skrovliga evighetens bergvägg belyst av släpande ljus.
Landskap bildas, det oplanerade formas - sakta och nyckfullt av tiden.

Och - överallt syns motiv - som inte är - det som de egentligen är.
Dessutom är de mycket intressantare - som detta, som de inte är... Taget ut ur sitt sammanhang och satt in i ett nytt.


Vattendroppar, färgflagor. Skuggor, mönster, landskapet som finns i den patinerade ytan.
                                         Life through the lens. Tack för titten.